Concentratie kampen in West Europa

concentratiekampen in West-Europa waren voornamelijk doorgangskampen. Deze kampen werden geopend in eerdere immigrantenkampen of legerbarakken. Meestal had dit kamp een nogal mild regime. Het doel was om de mensen niet geïnformeerd te houden over het toekomstperspectief van hen. Mensen bleven slechts dagen of weken in het kamp, met uitzondering van de joodse staf. Deze stafleden waren verantwoordelijk voor het intern runnen van het kamp en het selecteren van de mensen voor de transporten. Een tweede type kamp in het westen van Europa waren de detentiekampen. Deze mensen bevatten communisten of mensen van het verzet. Deze mensen werden ofwel vrijgelaten na hun straf, geëxecuteerd of naar nacht-und-nebel-kampen gestuurd.

Introductie

In West-Europa werden verschillende concentratiekampen opgezet. Deze kampen waren voornamelijk doorgangskampen. Doorgangskampen zijn concentratiekampen waar mensen vóór het transport naar een ander kamp werden verzameld. In West-Europa werden veel Joden in deze kampen verzameld voorafgaand aan de operatie Reinhard, de uiteindelijke massamoord de Joden. Ieder bezet land had 1 hoofdkamp voor de deportaties van de Joden. In Frankrijk was het kamp Drancy, In België kamp Mechelen en in Nederland kamp Westerbork. Mensen hebben hun echte eindbestemming niet gehoord toen ze werden gedeporteerd. Hen werd verteld dat ze waren gedeporteerd naar het oosten van Europa om in een werkkamp te werken. In werkelijkheid werden de meeste transporten uit West-Europa naar de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor gestuurd. De omstandigheden in deze doorgangs kampen waren niet erg hard in vergelijking met de omstandigheden in de grotere concentratiekampen in Duitsland en Oost-Europa.  Al was het voor de mensen een grote schok om niet langer vrij te zijn maar gevangen te zitten.

 

Drancy

Drancy, gelegen in de noordelijke sub-urbs van Parijs, was al een kamp voorafgaand aan de Duitse invasie. Het kamp werd geopend om militanten vast te houden in Frankrijk in 1939. In juni 1940 werd het een tijdelijk krijgsgevangenenkamp voordat het werd gebruikt als een doorgangskamp voor joden in juni 1942. Het kamp werd geplaatst in een groot 5 verdiepingen hoog, u-vormig appartementengebouw. Het werd gekozen als geschikte plaats als doorgangskamp omdat de meeste Joden in Parijs woonden en in de nabijheid zijn van 2 treinstations. Het kamp werd bewaakt door SS en de normale Franse politie. In totaal werden 70.000 mensen vanuit dit kamp naar kampen in het oosten vervoerd, voornamelijk Auschwitz.

drancy transit camp map

Mechelen

KZ Mechelen, ook Dossin genoemd, is een leger kazerne gebouwd in 1756. Sinds juli 1942 fungeerde het als een doorgangskamp voor Belgische Joden. De locatie is gekozen omdat deze dicht bij een treinstation was. Een tweede reden was de locatie: tussen Antwerpen en Brussel, waar 90% van de Belgische joden woonde. Het kamp kon 1700 mensen bijeen gepropt vasthouden op een en hetzelfde moment. De meeste mensen in het kamp werden binnen enkele dagen of weken weggevoerd. In totaal werden 25.484 mensen gedeporteerd vanuit deze kampen, waarvan 24.390 naar Auschwitz. België had ook een tweede kamp voor politieke gevangenen genaamd fort Breendonk. Dit kamp lag in een fort en was berucht om zijn zeer strikte regime. Dit kamp fungeerde ook kort voor de opening van kamp Mechelen als concentratiekamp.

Kazerne Dossin transit camp

Westerbork

Westerbork werd in 1939 als vluchtelingenkamp voor de Duitse invasie geopend. De belangrijkste vluchtelingen in dit kamp waren de joodse vluchtelingen uit Duitsland. In totaal waren 750 mensen al in het kamp tijdens de Duitse inval in Nederland. Na de oorlog was het kamp nog 2 jaar onder controle van de Nederlandse politie, waarna de SS in juli 1942 de macht overnam. Na deze periode werden houten barakken gebouwd en Joden uit heel Nederland naar het kamp vervoerd. In de eerste periode van het kamp was er geen directe spoorlijn in het kamp en moesten mensen 5 km naar het Hooghalen treinstation lopen voordat ze werden gedeporteerd. De raillijn in het kamp werd opgericht in november 1942. Het leven in het kamp moest zo normaal mogelijk lijken. Daarom bevatte het kamp kinderopvang, scholen, een functionerend ziekenhuis. Dit was noodzakelijk omdat Nederland zwaar bevolkt was en zij niet wilden dat roddels zich verspreiden over het lot van het Joodse volk in Nederland. In totaal werden 101.000 mensen gedeporteerd uit Westerbork, voornamelijk naar Auschwitz en Sobibor.

kamp westerbork aerial overview photo
home scaled
naar homepage
concentration camp scaled
naar thema overzicht