Nacht und nebel

Introductie

Nacht und Nebel (NN) -kampen waren werkkampen met een zeer hard regime. De gevangenen bestonden voornamelijk uit politieke vijanden of “a-sociale” bevolkingsgroepen. De nacht und nebel-gevangenen ondergingen een bijzonder hard regime van gevangenisregimes. Het doel was om de mensen te laten verdwijnen in “de nacht en mist” (nacht en Nebel). Dit met als doel om de familieleden en kennisen van de gevangen schrik aan te jagen en eventueel verzet te onderdrukken. Het duurdee meestal maar 90 dagen voordat de nacht und nebel gevangenen stierven. Werk bestond uit 12 uur per dag hard fysiek werk, met niet veel eten en rusten tijdens de werkuren. Gevangen verzetsmensen werden na hun arrestatie heel snel naar nacht- en nebel-kampen vervoerd. Familieleden waren niet op de hoogte van de verblijfplaats, het lot of de begraafplaats van de gevangenen.

Officieel bestonden de gevangenen niet. Daarom was het erg moeilijk voor overheden of humanitaire organisaties om te raden wat er gaande was of om zich uit te spreken. Het belette de nazi’s verantwoordelijk te worden gehouden.

De 2 belangrijkste NN-kampen waren Natzweiler en Gross-Rossen. De kampen werden gebouwd naast steengroeven. Meestal begon de dag om 5 uur met een appel, gevolgd door een 12-urige werkdag. Beide kampen maakten granieten blokken voor gebruik in de nazi-architectuur. NN-gevangenen konden worden herkend aan het witte kruis en de letter NN die op hun rug waren geschilderd. Deze herkenningstekens maakten het gemakkelijk ze te bewaken en te herkennen in tegenover andere gevangenen.

Aanwijzingen voor de vervolging

Richtlijnen voor de vervolging van strafbare feiten gepleegd binnen de bezette gebieden tegen de Duitse staat of de bezettende macht, van 7 december 1941.

Binnen de bezette gebieden hebben communistische elementen en andere cirkels vijandig hun inspanningen tegen de Duitse staat en de bezettingsmacht verhoogd. Deze verhoging vond plaats sinds de Russische campagne begon. De hoeveelheid en het gevaar van deze machinaties dwingen ons om strenge maatregelen te nemen als een afschrikmiddel. Eerst en vooral moeten de volgende richtlijnen worden toegepast:

1.binnen de bezette gebieden, is de adequate straf voor delicten begaan tegen de Duitse staat, of de bezettende macht, die hun veiligheid of staat van paraatheid in gevaar brengt, in principe de doodstraf.

2.lid I moet in de regel alleen in de bezette landen worden voltrokken als het waarschijnlijk is dat de doodstraf wordt uitgesproken tegen de overtreders, op zijn minst de hoofddader, en als het proces en de uitvoering in een zeer korte tijd kan worden voltooid. tijd. Anders moeten de daders, op zijn minst de hoofddelinquenten, naar Duitsland worden gebracht.

3.Personen die naar Duitsland worden gebracht, zijn alleen aan militaire procedures onderworpen als bepaalde militaire belangen dit vereisen. Ingeval Duitse of buitenlandse autoriteiten informeren over dergelijke gevangenen, moet hen worden verteld dat zij zijn gearresteerd maar dat de procedure geen verdere informatie verschaffing toestaat.

4.De commandanten in de bezette gebieden en de autoriteiten van het Hof in het kader van hun rechtsgebied, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van dit decreet.

5.De Chef van het opperbevel van de strijdkrachten bepaalt in welke bezette gebieden dit decreet moet worden toegepast. Hij is bevoegd om uitvoerende orders en supplementen uit te leggen en uit te geven. De Reichsminister van justitie zal uitvoeringsbevelen uitbrengen binnen zijn eigen rechtsgebied.

nacht und nebel image
home scaled
naar homepage
concentration camp scaled
naar thema overzicht