De Einsatzgruppen

Einsatzgruppen in Oost Europa

Einsatzgruppen zijn de nazi-moord groepen, actief achter de frontlinie. Met het doel om vijanden van de staat in de ruimste zin te vermoorden. De eerste actieve operatie was operatie Tannenberg. Operatie tannenberg was de moordactie in Polen. Ze hebben de Poolse intellegentia en politieke vijanden gedood. Ook werden gehandicapten uit zowel Polen als Duitsland geëxecuteerd. Er werden echter niet veel Joden neergeschoten. De tweede grote operatie van de einsatzgruppen volgde na de start van operatie Barbarossa, de invasie van Rusland. In 1941 viel de nazi Rusland binnen en vanaf het begin van de einsatzgruppen had, zoals bij operatie Tannenberg, de opdracht om vijanden van de staat neer te schieten. In Rusland waren de einsatzgruppen georganiseerd in 4 verschillende groepen gerangschikt van A tot en met D. Het bevel bevatte een uitzondering voor de verantwoordelijkheid van hun acties jegens de rechtbank. De leden zouden dus vrij kunnen doden zonder het risico te worden aangeklaagd door een niet-militaire rechtbank.

einsatzgruppen scaled

Groep organisatie

De groepen waren georganiseerd door leden van verschillende organisaties. De SS, gestapo, militaire politie maar vooral hulptroepen van lokale rechtse bewegingen. Het was niet ongebruikelijk dat mensen door hun bekenden werden neergeschoten. Ook wisten de lokale burgers wat er op de executieplaats gebeurde, het stond voor hen open om de executies te bezoeken en te bekijken. Tijdens het eerste deel van de invasie van alleen volwassen mannen werd gefusilleerd, maar toen het vervolg werd voortgezet, veranderde de volgorde in het doden van alle “Weerstandsgevenden”, waardoor ook de vrouw en kinderen van de mannelijke volwassenen worden gedood.

warsaw ghetto roundup

Modus operandi

De bloedbaden zelf volgden ongeveer dezelfde modus operandi: mensen die werden geselecteerd voor executie in een specifieke regio werden verzameld in 1 dorp, het uitroeiingsgetto. Een executiesite werd dicht bij het getto op een verborgen locatie geselecteerd. Mensen werden met hun bezittingen per vrachtwagen of voet naar de executieplaats gebracht. Toen ze op de executieplaats aankwamen, kregen ze het bevel om kostbaarheden over te dragen, zich uit te kleden en in of nabij de executiekuil te komen. Op dat moment werden ze neergeschoten door een SS-lid of plaatselijke hulpfunctionaris.

einsatzgruppen massacre ditch

Alternatieven voor de Einsatzgruppen

Toen Himmler een executie bezocht was hij geschokt door het effect van de moord op zijn SS’ers. Merk op dat hij niet geschrokken was van de wreedheid jegens de te executeren personen. Daarom beval hij om betere alternatieven voor de schietpartijen te vinden, om de last voor zijn mannen te verlichten. 2 oplossingen kwamen naar voren. De eerste was het gebruik van de gaswagens. De tweede door gettovorming van de mensen en transporteren naar vernietigingskampen.

 

gas van

Einsatzgruppen actief in Oost Europa.

De einsatzgruppen actief in Oost-Europa zijn onderverdeeld in 4 hoofdgroepen. Elke groep was gekoppeld aan een legergroep. Deze legergroep was verantwoordelijk voor de logistiek en bewegingen van de einsatzgruppen. Elke einsatzgruppe kan worden onderverdeeld in sonderkommando’s, actief vlak achter de frontlinie en einsatzkommando, actief achter de frontlinie.


Einsatzgruppe A, onder bevel van SS-Brigadeführer Dr. Franz Walter Stahlecker, vervangen door Heinz Jost.
Sonderkommando 1a: Martin Sandberger.
Sonderkommando 1b: Erich Ehrlinger, vervangen door Eduard Strauch.
Einsatzkommando 2: Rudolf Batz, vervangen door E. Strauch, vervangen door Rudolf Lange.
Einsatzkommando 3: Karl Jäger, vervangen door Wilhelm Fuchs, vervangen door Hans-Joachim Böhme.


einsatzgruppe B, onder bevel van SS-Brigadeführer Arthur Nebe, vervangen door Erich Naumann.
Sonderkommando 7a: Walter Blume, vervangen door Eugen Steimle, vervangen door Albert Rapp.
Sonderkommando 7b: Günter Rausch, vervangen door Adolf Ott, vervangen door Albert Rapp.
Sonderkommando 7c: Wilhelm Bock.
Einsatzkommando 8: Otto Bradfisch, vervangen door Heinz Richter, vervangen door Erich Isselhorst, vervangen door Hans Schindhelm.
Einsatzkommando 9: Alfred Filbert, vervangen door Oswald Schäfer, vervangen door Wihelm Wiebens.
Vorkommando Moskau: Franz Six, vervangen door Woldemar Klingelhöfer.


Einsatzgruppe C, onder bevel van SS-Gruppenführer Dr. Otto Rasch, vervangen door Max Thomas.
Sonderkommando 4a: Paul Blobel vervangen door Erwin Weinmann, vervangen door Eugen Steimle, vervangen door Schmidt.
Sonderkommando 4b: Günter Hermann, vervangen door Lothar Fendler, vervangen door, vervangen door Hänsch.
Einsatzkommando 5: Erwin Schulz, vervangen door August Meier.
Einsatzkommando 6: Erhard Kröger, vervangen door Mohret Ernst Bilberstein.


Einsatzgruppe D, onder bevel van Karl Jäger, vervangen door Wilhelm Fuchs, vervangen door Hans-Joachim Böhme.
Sonderkommando 10a: Heinz Seetzen, vervangen door Jurt Christman.
Sonderkommando 10b: Aloïs Persterer.
Einsatzkommando 11a: Paul Zapp.
Einsatzkommando 11b: Bruno Müller, vervangen door Werner Braune, vervangen door Paul Schulz.
Einsatzkommando 12: Gustav Nosske, vervangen door Erich Müller.

home scaled
naar homepage
einsatzgruppen scaled
naar thema overzicht