Genocide van russische krijgsgevangenen

Introductie

Een vaak vergeten slachtoffer van de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Russische krijgsgevangenen (POW). Het totaal van gedode POWs word geschat op ongeveer 3 miljoen. Russische krijgsgevangenen werden neergeschoten door einsatzgruppen, gedood door honger, werk en zelfs naar vernietigingskampen gestuurd. In dat opzicht kan de behandeling van de Russische krijgsgevangenen vergeleken worden met die van de Joden. Daarom zou ik dit onderwerp graag in een artikel willen bespreken. Naar schatting maakten de nazi’s in totaal 5,7 miljoen krijgsgevangenen. Van deze stierven ongeveer 3 miljoen, 800.000 ontsnapte dood door zich in te schrijven in het Duitse leger en ongeveer 2 miljoen werden bevrijd. Dit is een overlijdenspercentage  van 55%, vergeleken met het sterftecijfer van 5% van geallieerde krijgsgevangenen.

KZ Mauthausen soviet prisoners of war

Moorden en dodenmarsen

Aan het begin van de invasie van Rusland, genaamd operatie barbarossa, werd door Hitler het Commissar bevel uitgevaardigd. Dit bevel beval de einsatzgruppen om elk communistisch partijlid, mensen met communistische politieke opvattingen of vijanden van de staat, te executeren. De laatste groep omvatte ook joden en slaven in het algemeen. Veel van de moordpartijen die door de einsatzgruppen waren begaan, hadden zowel Joden als krijgsgevangenen als slachtoffers. Later werd een order in uitgevaardigd door von Reichenau. Dit bevel luidde dat ook de echtgenotes en kinderen van de vijanden van de staat moesten worden geëxecuteerd. Bij het begin van de operatie barbarossa namen de Duitsers vele Russische krijgsgevangenen gevangen. Ze wilden deze niet allemaal terugbrengen naar Duitsland vanwege de logistieke moeilijkheden die dit kan veroorzaken. Daarom hebben ze de krijgsgevangenen gestript van de belangrijkste kleding en uitrusting en laten ze doodschieten door de einsatzgruppen of ze op dodenmarsen richting krijgsgevangenenkampen (stalags) gestuurd. Tijdens de dodenmarsen moesten de krijgsgevangenen lopen naar hun stalag zonder voldoende voedsel of voorraden. Veel van de krijgsgevangenen stierven al of werden ernstig afgezwakt door deze marsen.

soviet pow death march

Stalag

speciale stalags werden opgericht voor Russische krijgsgevangenen, zie kaart. Deze werden russenlagern genoemd. In deze kampen waren de condities erg zwaar. Sommige kampen bevatten maar liefst 100.000 krijgsgevangenen, anderen waren alleen bewaakte, afgezette stukken land. In deze kampen kregen gevangenen dagelijks ongeveer 600 calorieën voedsel, ze moesten gaten in de grond graven om hen te beschermen tegen de weersomstandigheden en werden het slachtoffer van misbruik door de bewakers. Russische krijgsgevangenen werden ook naar concentratiekampen en zelfs vernietigingskampen gestuurd. Bovendien werden sommige stalags zelf getransformeerd in concentratiekampen. In een later stadium hadden de Duitsers meer personeel nodig om hun economie draaiende te houden. Daarom begon de behandeling van Soviet gevangenen te verbeteren en steeg het totale aantal levende gevangenen van 150.000 in 1942 tot 600.000 in 1944. Veel van deze gevangenen waren arbeiders in de mijnbouw, landbouw en staalindustrie. Een geschatte hoeveelheid van 200.000 gevangenen stierf tijdens hun dwangarbeid.

soviet POW in camp
home scaled
naar homepage
einsatzgruppen scaled
naar thema overzicht