Getto

Introductie

Een getto is een buurt waar de meerderheid van de inwoners van hetzelfde ras, dezelfde religie of dezelfde etnische groep is. De bewoners zijn meestal van de lagere inkomensklasse, gedwongen door de overheid of omstandigheden in die buurt te wonen.

ghetto lodz

Gettos in Oost Europa

Hetzelfde was het geval met de joodse getto’s. Voor de oorlog hadden steden met een grote joodse gemeenschap al buurten met hoge percentages joodse inwoners. Tijdens het begin van de nazi-heerschappij was het Joden verboden om zich vrij te bewegen. Later werden ze gedwongen om naar de Joodse getto’s te gaan, Joodse wijken genoemd, in de grotere steden. Dit maakte getto’s tot een zeer dicht bevolkt gebied. in het getto van de Warschau woonden bijvoorbeeld 400.000 mensen op 3,5 vierkante kilometer. Dit betekent een gemiddelde dichtheid van 146.000 mensen per vierkante kilometer, waarbij kamers met 8 andere mensen worden gedeeld. Ter vergelijking: dat is een 5 keer hogere bevolkingsdichtheid als Mumbai en 7 keer hoger dan Parijs. Wonen in de getto’s was buitengewoon moeilijk. In het getto van Warschau bijvoorbeeld kregen de mensen 260 calorieën voor volwassenen, vergeleken met het 2500-calorieëndieet van de Duitse bevolking in die tijd. Tijdens het bestaan van het getto bedroeg het sterftecijfer ongeveer 5000 mensen per maand.

full ghetto

Getto types

Er waren verschillende soorten getto’s. Ten eerste het open getto. Hier werden de mensen gedwongen naar een bepaalde buurt te verhuizen, maar ze mochten hen met bepaalde beperkingen verlaten. Een voorbeeld is het Joodse getto in Amsterdam. Meestal dienden deze getto’s als verzamelpunt om het transport van de joden naar het oosten gemakkelijker te maken. Omdat de bevolking vrij kon bewegen, was de toestand niet zo lastig als in de gesloten getto’s. De gesloten getto’s waren wijk omringd door prikkeldraad of muren. Mensen mochten niet binnenkomen of vertrekken. Kortom, deze getto’s waren vergelijkbaar met de concentratiekampen in het westen. De mensen zaten gevangen in de getto’s en mochten alleen werken aan door de Nazi goedgekeurde projecten. De meeste van deze getto’s waren aanwezig in het oosten en werden geruimd tijdens actie Reinhard. De derde categorie van getto’s is het uitroeiingsgetto. Deze getto’s werden gevormd door de einsatzgruppen en bestonden slechts enkele weken. In principe werden Joodse of ongewenste mensen uit verschillende dorpen verzameld in 1 dorp. De volgende dagen of weken werden de mensen naar executiesites gebracht of naar vernietigingskampen getransporteerd.

warsaw ghetto roundup

Getto liquidatie en opstanden

Veel van de Joodse getto’s werden geliquideerd door de nazi’s. Dit betekende ofwel massale executie van alle inwoners door de einsatzgruppen of transport naar een concentratie- of vernietigingskamp. Het merendeel van de liquidaties vond plaats tijdens operatie Reinhard in 1942. De inwoners van de Getto’s hoorden al de geruchten over de massale uitroeiing van de Joden en bereidden gewapend verzet in de getto’s voor. Deze gewapende verzetsgroepen kwamen in sommige getto’s in actie tijdens de pogingen van de Duitsers om het specifieke getto te liquideren. Enkele van de bekende getto-opstanden zijn die van:

 • Łachwa (Lakhva) Getto opstand van 3 september 1942
  • Mizocz Ghetto-opstand van 14 oktober 1942
  • Mińsk Mazowiecki Getto gevangenenopstand van 10 januari 1943
  • Opstand in het getto van Warschau 19 april – 16 mei 1943, georganiseerd door de ŻOB en ŻZW
  • Częstochowa Getto-opstand van 25-30 juni 1943
  • Opstand van Będzin Ghetto, ook bekend als de getto-opstand van Będzin-Sosnowiec van 3 augustus 1943
  • Białystok Gettoopstand 16-17 augustus 1943, georganiseerd door de Antyfaszystowska Organizacja Bojowa


Door de ontoereikende levering van wapens en het in de minderheid zijn van de getto-inwoners, heeft de voortgang van de Holocaust niet veel te lijden gehad. Het is echter een belangrijke morele opsteker van het Joodse volk tegen de nazi’s.

Opstand in het getto van Warschau

De meest bekende, grootste en best gedocumenteerde getto-opstanden is die van het getto van Warschau in 1943. Vóór de opstand waren veel van de bewoners al uit het getto vervoerd. De resterende bevolking in het getto werd twijfelachtig over de beloofde “verplaatsing naar het oosten”, waarin de Nazi’s beloofden dat ze naar werkkampen zouden worden gebracht met betere omstandigheden dan die in het getto. Met behulp van het Poolse verzet konden 2 Joodse verzetsgroepen zich bewapenen, namelijk de ZOB en de ZZW. De opstand begon op 19 april en duurde tot de liquidatie van het getto rond 16 mei 1943.


Het eerste gewapende verzet tegen de nazi’s vond plaats in januari 1943. De nazi’s probeerden 8000 mensen uit het getto te vervoeren. Dit doel werd niet bereikt vanwege het gewapende verzet van het Joodse verzet en de nazi’s konden slechts 5000 Joden vangen. Na deze mislukte poging verlieten de nazi’s het getto. Gedurende deze periode richtte het joodse verzet vele geïmproviseerde bunkers en vechtposities op.


Op 19 april 1943 gingen de nazi’s opnieuw het getto in om het getto te liquideren. De Nazi’s werden opgewacht door felle weerstand van de Joodse verzetsgroepen. In totaal werden 59 nazi’s op de eerste dag gedood. Na deze dag werd Jurgen Stroop aangesteld als SS-leider die verantwoordelijk was voor de liquidatie van het getto. Jurgens Stroops aanpak om het getto te liquideren was door systematisch alle woonblokken in het getto te verbranden. Tijdens de systematische vernietiging van het getto werden veel van de verzetsleiders gedood en werden rookgranaten gebruikt om hen uit hun verzetsposities te dwingen. Aan het einde van de opstand waren 13.000 Joden gedood en 50.000 Joden gevangen genomen en naar Treblinka en Majdanek vervoerd.

home scaled
naar homepage
einsatzgruppen scaled
naar thema overzicht