Auschwitz

Het concentratiekamp auschwitz bestaat in werkelijkheid uit verschillende concentratiekampen. Dit kampcomplex zou de grootste moordfabriek van de wereld worden. Naar schatting werden de kampen slechts bewaakt door 3250 mannen, waarvan 70% ss en de andere 30% Wehrmacht. Op 20 mei 1940 werd het kamp geopend door het kampcommandant Rudolf Hoss. In het begin kregen slechts een paar Poolse politieke gevangenen opdracht om een paar verlaten legerbarakken op te ruimen om er een concentratiekamp van te maken. Dit kamp zou Auschwitz I worden, het hoofdkamp. Op 14 juni arriveerde het eerste transport van gevangenen en het was kamp officieel in functie.

Auschwitz kamp complex

Al snel werd het kamp te klein om alle gevangenen een plek te geven. Omdat er niet genoeg ruimte was om het huidige kamp uit te breiden werd er een tweede gebouwd. Dit kamp zou het meest bekende concentratie- en vernietigingskamp van de holocaust worden: Auschwitz-Birkenau. De eerste gevangene arriveerde op 1 maart 1942. Ook werd een derde kamp gebouwd in hetzelfde gebied, Auschwitz-monowitz. Dit kamp had een fabriek van IG Farben en functioneerde als een werkkamp. Veel naburige dorpen werden verwoest om plaats te maken voor de kampen. Deze 3 hoofdkampen hadden ook veel subkampen, waar gevangenen voornamelijk in de wapenindustrie werkten.

Van 1940 tot 1944 werden ongeveer 1,3 miljoen mensen naar Auschwitz of subkampen vervoerd, van deze mensen overleefden er slechts een paar de oorlog. Het dodental van Auschwitz zelf wordt geschat op 1,1 miljoen mensen. Auschwitz is het kamp waar de vergassing plaatsvond met behulp van zyklon B. Een cyaanhouden kristal. De eerste experimenten voor het vergassen van mensen met zyklon B werden gedaan op 3 september 1941. In het strafkamp van Auschwitz werden 1 ongeveer 250 zieke en 800 Russische mensen vergast met behulp van zyklon B. Deze methode bleek goedkoop, effectief en betrouwbaar te zijn. Daarom werd besloten dat zyklon B de meest geschikte methode zou zijn om massa’s mensen in Auschwitz te doden.

auschwitz concentrations camps map

vernietigings met zyklon B

De zyklon B werd geproduceerd door het bedrijf degesch. Een dood door vergassen met cyaan is pijnlijk en stressvol. In de gaskamer van Auschwitz zie je nog steeds de krassen van mensen op de betonnen muren. in maart 1943 werden nog twee gaskamers buiten Auschwitz 2 geopend. Dit om het vermogen om mensen te doden te vergroten. Deze gaskamers waren verborgen in 2 oude boerderijen en werden als douches vermomd. Ondertussen werden de 2 grootste gaskamers met aangehechte crematoria gebouwd in het kamp van Auschwitz 2. In totaal waren er 5 gaskamers aanwezig in het complex van Auschwitz Birkenau. De 2 laatste gaskamers werden geopend tussen maart en eind juni 1943. In totaal wordt de capaciteit om mensen te doden door de SS geschat op 4200 mensen per dag. Echter getuigen verklaarden dat een drukke dag verdubbeld de capaciteit zou kunnen worden bereikt. De bouwplannen voor alle gaskamers werden door de sovjets bij bevrijding van het kamp ingenomen en bevestigden deze schattingen.

zyklon-b used canisters

Auschwitz als werkkamp

Maar Auschwitz was niet alleen een vernietigingskamp, maar een kruising tussen uitroeiing en werkkamp. Ongeveer 400.000 mensen die aankomen in Auschwitz werden niet rechtstreeks vergast maar geselecteerd voor werk. De arbeid was hard en zieke mensen werden vergast. Van deze 400.000 zijn er naar schatting 360.000 overleden als gevolg van de zware arbeid en epidemieën. Naast al deze wreedheden werden kampbewoners ook gebruikt voor medische experimenten. Alle tweelingen werden bijvoorbeeld geselecteerd voor onderzoek door dokter Joseph Mengele. Die de naam kreeg: de engel des doods.

IG Farbenwerke Auschwitz Monowitz
home scaled
naar homepage
auschwitz scaled
naar thema overzicht