Fascisme & anti-Semitisme

Fascisme

Het Nazi regime is een vorm van fascisme. Fascisme is de definitie van een politieke visie die de volgende kenmerken heeft: militairistisch expansionisme, tegen het democratisch concept zijn, tegen het kapitalisme en het communisme zijn, geloof in een natuurlijke sociale hiërarchie en ondergeschiktheid aan één persoon. Bovendien is het in het fascisme gebruikelijk om de wens te hebben van raciale “reiniging” en het verwijderen van inferieure individuen of etnische groepen uit hun gemeenschap. Het Nazi regime bezat al deze eigenschappen en had een sterk gevoel voor raciale superioriteit. Volgens hen was het Duitse etnische volk van het superieure ras, de übermensch. De andere Germaanse landen, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden, hadden ook superieure elementen in hun ras. De nazi’s geloofden dat de Slavische en vooral de Joodse rassen inferieur waren aan alle andere naties. Ook geloofden ze dat deze rassen hun superieure ras “verontreinigden” door gemengde huwelijken. Tevens geloofden ze ook in eugenetica. Eugenetica is een pseudowetenschap die veronderstelde dat je een ras, of mensen in het algemeen, zou kunnen verbeteren door de misfits uit de samenleving te verwijderen en / of het voor hen onmogelijk te maken zich te vermenigvuldigen.

nuremberg nazi party rally
nuremberg nazi party rally

Unter Menschen

Het idee van menselijke ‘subrassen’ komt van het sociale Darwinisme. Deze pseudowetenschap geloofde dat niet alleen tussen verschillende soorten Darwinisme kon worden toegepast, maar ook binnen soorten. Dit betekende dat mensen niet allemaal hetzelfde zijn, maar deel uitmaken van verschillende subrassen. Deze rassen hadden dezelfde biologische wetten die op hen van toepassing waren als het algemene Darwinisme. Dit zijn de strijd om te overleven en de overleving van de fitste. De Duitsers geloofden dat de meest inferieure rassen als parasieten van de sterkere rassen profiteerden. Dus voor de nazi’s was het belangrijk om de inferieure rassen uit hun samenleving te verwijderen. Er zijn 2 verschillende meningen over hun intenties over hoe ze te verwijderen. Dit worden intentionalisme en functionalisme genoemd. De intentionele visie stelt dat de Duitsers de intentie hadden om de inferieure rassen van tevoren te doden. Het functionalistische standpunt postuleert dat de Duitsers de intentie hadden om de emigratie van de inferieure rassen te forceren. Maar als gevolg van de oorlog voelden ze zich langzaam gedwongen om de mensen te doden om de inferieure mensen uit de samenleving te verwijderen.

anti semitic spider

Joden

Maar waarom waren de Joden van het inferieure ras? Welnu, de nazis hadden verschillende, ongeldige, argumenten. Ten eerste geloofden ze dat de joden negatieve erfelijke eigenschappen hadden. Dit omdat de nazi’s geloofden dat de joden niet alleen een religie maar ook een ras zijn. Dit betekende ook dat je de Joodse kerk niet kunt verlaten en niet Joods kunt worden. Dit is een soort van sinkhole argument: je kunt het Joodse ras niet verlaten omdat het erfelijk is, maar je kan tot het Joodse ras toetreden omdat het een religie is. Eigenschappen van het Joodse ‘ras’ waren: ze leefden op zichzelf in gesloten gemeenschappen, de Joden zorgden alleen voor hun eigen geloof of ras, er was een Joodse samenzwering met als doel een werelddominantie te verwerven.

De nazi-ideologie verklaarde ook dat deze samenzwering vooral gericht was tegen de Duitsers: de joden zorgden voor het verlies van de Eerste Wereldoorlog door Duitsland, verzamelden rijkdom en deelden het niet met de Duitsers tijdens de grote depressie en verzwakten de Duitsers met inter-huwelijk en seksuele relaties.

der ewige jude anti-semitic propaganda
home scaled
naar homepage
hitler scaled
naar thema overzicht