Kristallnacht

Introductie

De Kristallnacht, de nacht van het gebroken glas, is het keerpunt in de behandeling van de Joden in Duitsland. Vóór deze nacht was het antisemitisme meestal geweldloos en werd de druk op Joden voornamelijk vergroot door wetten en decreten uit te vaardigen die hun rechten, ruimte en interactie binnen Duitsland beperkten. Het geweld tegen de Joden werd na de Kristallnacht meer open.

De Kristallnacht was een georganiseerde pogrom door de nazi’s in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden synagogen verbrand of vernietigd, Joodse winkels werden geplunderd en veel Joden werden in elkaar geslagen. In de dagen na de Kristallnacht werden vele rijke Joden gearresteerd. Deze Joden konden hun vrijheid opnieuw kopen. Ook werden veel anti-Joodse wetten uitgevaardigd. Uiteindelijk werden de Joden verantwoordelijk gehouden voor het geweld en de schade tijdens de Kristallnacht. Dit betekende dat het naziregime hen een geldboete van 1 miljard Reichsmark oplegde.

kristallnacht marked jewish store
marked jewish stores

Ernst vom Rath

De aanleiding van de Kristallnacht was de moord op een Duitse diplomaat in Parijs, genaamd Ernst von Rath, door een joodse vluchteling, genaamd Herschel Grynspan. Hij schoot von Rath op 7 november neer en von Rath stierf 2 dagen later. De reden waarom hij hem neerschoot was een brief van zijn zus. Deze brief vertelde hem over de slechte omstandigheden in het emigratiekamp en dat ze Duitsland niet konden verlaten zonder afstand te doen van hun bezittingen .

De eerste reactie van Joseph Goebbels was om alle Joodse kranten en tijdschriften te verbieden op 8 november. Op dit moment was von Rath dodelijk gewond in het ziekenhuis maar nog niet dood. Dit betekende dat de Joodse bevolking alle bronnen van informatie over Joodse onderwerpen verloor, zoals de mogelijkheden voor emigratie.

De dood van von Rath viel op dezelfde datum van de herdenking van de bierkellerputsch, de poging van de nazi’s in 1923 om een ​​opstand te beginnen. Op de bijeenkomst in de beerkelder vroeg Goebbels aan Hitler toestemming voor demonstraties van Duitsers tegen de Joden, stemde Hitler ermee in. Tijdens zijn toespraak noemde Goebbels de dood van von Rath. Hij verklaarde dat “de smerige Joden verantwoordelijk waren voor zijn dood en dat wraak daar zou moeten zijn.”

ernst vom rath
ernst vom rath

De pogroms

Veel “spontanische” demonstraties in heel Duitsland tegen de Joden begonnen ondertussen. Goebbels gaf opdrachtaan de politie en het leger om niet in te grijpen tijdens de demonstratie zolang alleen Joodse bezittingen en personen werden geschaad. Later gaf hij orders door aan de SS en SA om de documenten uit de synagogen op te slaan voordat ze zouden worden vernietigd. De leden van de SA kregen ook de opdracht om zich bij de demonstratie aan te sluiten en geweld tegen de Joden uit te oefenen. De SS en Gestapo kregen orders om een ​​stapje terug te doen en niet tussenbeide te komen. Het doel was om mensen te laten geloven dat het een spontane uitbarsting van geweld was, niet onder controle van het regime. Tijdens de nacht kreeg de Gestapo opdracht om 30-40.000 rijke joden van middelbare leeftijd te arresteren.

De Kristallnacht was de eerste openlijke daad van geweld tegen de Joden. Het was het resultaat van het toegenomen antisemitisme in Duitsland en alle anti-Joodse wetten en decreten. Het Joodse volk werd verantwoordelijk gehouden voor alle schade. De nazi’s vertelden de mensen dat de Joden het geweld uitlokten door het asociale en anti-Duitse gedrag. De Joden kregen een boete en moesten 25% van hun rijkdom inleveren. Dit resulteerde in een totaal van 1,1 miljard Reichsmark dat werd weggenomen van de Joden.

kristallnacht burning synagogue
kristallnacht
home scaled
naar homepage
hitler scaled
naar thema overzicht