Antisemitische wetten

De nazi’s begonnen onmiddellijk met het afzonderen van de Joodse bevolking van de Duitse bevolking. Hier zou ik graag de belangrijkste wetten willen bespreken die door de Duitsers zijn vastgesteld. De eerste wet is de machtigingswet, deze wet maakte het voor de nazi’s mogelijk om het parlement te omzeilen bij het uitvaardigen van een wet. Dit betekende dat niet langer stemmen in het parlement de manier was om te bepalen of een wet zou slagen. De nazi’s zouden elke wet kunnen uitvaardigen, enkel beperkt worden door sociale onrust en het onder controle te houden van de bevolking. Nadat deze wet was uitgevaardigd, volgde een reeks anti-Joodse wetten. Hoewel, op dit punt, de interpretatie van de wetten erg breed was, omdat er geen duidelijke definitie was over wie joods was en wie niet. De wetten richtte zich niet alleen op de Joodse bevolking, maar ook op communistische en andere ‘ongewenste mensen van de staat’.

De duidelijke definitie van wie joods was en wie niet kon gemaakt  worden na de rassenwetten van Neurenberg. Deze wet stelde dat alleen “volks Deutsche”, echte Duitsers, het recht hadden op het Duitse staatsburgerschap en het recht om te stemmen. Ook stelde de wet dat niet-Duitsers geen huwelijk, relatie of omgang met Duitsers mochten hebben. Praktisch gezien werd de bevolking opgesplitst in Duitsers en niet-Duitsers. De Neurenberg wet maakte ook de swastika-vlag de officiële Duitse vlag. Na de inwerkingtreding van de Neurenberg-wetten kwam er een periode van relatieve stilte en vriendelijkheid. Dit was niet vanwege een verandering van beleid. Nee, de nazi’s wilden een mooie en rustige zomerspelen in 1936.

Na de Olympische Spelen nam de druk op de joodse gemeenschap toe. Er werden veel wetten uitgevaardigd om hen te beletten bepaalde beroepen uit te oefenen, bepaalde plaatsen te bezoeken of met Duitsers om te gaan. Dit uitte zich in de Kristallnacht op 9 november 1938. Deze nacht was de eerste openlijke grootschalige geweldspleging tegen de Joden in Duitsland.

timeline anti jewish legislations
home scaled
naar homepage
hitler scaled
naar thema overzicht